2022 - REPERCUSSION

Idź do spisu treści

Menu główne

2022

CONCERTS

November 12, 2022
JUNK MUSIC / POZNAŃ

November 6
, 2022
JUNK MUSIC /KRAKÓW / CANCELED

November 4, 2022
WORKSHOP / PRIMARY & SECONDARY MUSIC SCHOOL / LEGNICA

November 3, 2022
WORKSHOP / PRIMARY MUSIC SCHOOL nr 2 / WROCLAW

November 3, 2022
JUNK MUSIC / PRIMARY SCHOOL nr 107 / WROCLAW

October 4, 2022
ORGAN & PERCUSSION - the Biggest Instruments...  / NFM WROCLAW

October 3, 2022
ORGAN & PERCUSSION - the Biggest Instruments...  / NFM WROCLAW

October 2
, 2022
ORGAN & PERCUSSION - the Biggest Instruments... / NFM WROCLAW

May 28, 2022
DRUMMING J. Cage / DRUMBATTLE LEGNICA / CANCELED

May 15, 2022
JUNK MUSIC / NFM WROCLAW
 

May 11, 2022
JUNK MUSIC / NFM WROCLAW  

May 10, 2022
JUNK MUSIC / NFM WROCLAW
 

January
27, 2022
WORKSHOP / PRIMARY MUSIC SCHOOL nr 2 WROCLAW / CANCELED

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego