2015 - REPERCUSSION

Idź do spisu treści

Menu główne

2015

CONCERTSNOVEMBER 13,
2015
Educational concerts/ Capitol Wrocław

NOVEMBER 10, 2015
Educational concerts/
Św. Katarzyna, Siechnice

OCTOBER, 15-30 2015
Educational concerts
/ Lower Silesia

JUNE 10,  2015
Concert in project "Drummers of Wrocław" / NFM Wrocław

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego